Info om dette domenet:
Pris :  20.000
Dresin.no

Dresin.no – dresin er et fremkomstmiddel som går på gamle og nedlagte jernbanespor/jernbaneskinner. Det er nå flere steder i landet som tilbyr turister og andre å prøve ulike former for dresin. Såkalt dresin-utleie er blitt populært flere steder i landet. Tilbyr du utleie av dresin, er selvfølgelig domenet Dresin.no, perfekt å eie og markedsføre seg med.

PayPal